Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

PHẢN BIỆN KHOA HỌC MỘT PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ PHẢN BÁC NHỮNG QUAN ĐIỂM, LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Hồng Thủy
Trong cuộc sống có muôn vàn thông tin tác động đến con người, chủ thể và đặt ra yêu cầu cho phản biện, biểu hiện ở nhận xét, đánh giá cụ thể. Phản biện là hoạt động có tính phổ biến, với nhiều cấp độ và đặc trưng khác nhau. Phản biện bao giờ cũng diễn ra với một chủ thể cụ thể gắn với một tác động từ bên ngoài với tính chất là tác động từ cái khách quan đến chủ thể. Với ý nghĩa ấy, phản biện chỉ diễn ra trong quan hệ giữa cái khách quan và chủ quan của một chủ thể nhất định.

MỘT THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TỐ TỤNG ĐỂ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Hồng Thủy
Kết quả trong phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh điều tra, truy tố đưa ra xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng trong thời gian gần đây, đã mang lại niềm tin cho nhân dân, xã hội và dư luận. Tuy nhiên, trong hoạt động xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì buộc các cơ quan tổ chức, cá nhân phải thi hành.

“GIÁO PHÁI TÂN THIÊN ĐỊA” - MỘT HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP Ở VIỆT NAM


Hồng Thủy (HT)
“Giáo phái Tân Thiên Địa” là hiện tượng tôn giáo mới, một dạng tín ngưỡng của đạo Tin lành, có nguồn gốc từ Hàn Quốc và bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ những năm 2001 do quá trình mở cửa hội nhập và giao lưu văn hóa, thông qua số người Hàn Quốc vào Việt Nam dạy tiếng Hàn ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

HIỂU CHO ĐÚNG CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phạm Trung
         Ngày 29/6/2020, trên trang facebook Chân Trời Mới Media, đối tượng Đỗ Ngà phát tán bài “Tôn giáo - chính trị” xuyên tạc chính sách về tôn giáo của Đảng ta. Xin thưa, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo là chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam.

THỰC CHẤT QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Phạm Trung
          Để tránh việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay cần hiểu rõ thực chất quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo và công tác tôn giáo. Vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo được Đảng, Nhà nước ta chỉ rõ:

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

KHÔNG ĐÁNH ĐỒNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỚI THÙ ĐỊCH VÀ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ - CƠ SỞ TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG

Thiện Trí
    Đấu tranh tư tưởng, lý luận trên không gian mạng hiện nay là vấn đề tất yếu, có tính cấp thiết đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, còn đan xen những mảnh, những mảng của xã hội cũ và xã hội mới, song ý thức tư tưởng xã hội chủ nghĩa là chủ đạo.

CHỦ TRƯƠNG 100% GIÁM ĐỐC CÔNG AN KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG: NHÂN DÂN HƯỞNG LỢI

Xây Dựng
      Trong bài viết trên tài khoản FB của một cá nhân có viết: “Chuyện luân chuyển các giám đốc công an và cú bẻ lái của những dã tâm chính trị”. Bài viết đã vạch rõ dã tâm đó là cố tình tung hỏa mù, tráo đổi bản chất xuyên tạc chủ trương thông qua các tít bài như: “thanh trừng phe nhóm, chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội 13″, “CSVN dồn dập thay một loạt quan chức, công an đầu tỉnh”, “Chủ trương 100% Giám đốc Công an không phải người địa phương: Ai hưởng lợi?”…